Chứng nhận đại lý

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Vietnam Singapore Technology Engineering Aerospace Co., Ltd

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Vietnam Singapore Technology Engineering Aerospace Co., Ltd

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho VSTEA về vật tư sơn phủ và các loại hoá chất. APPROVAL HANVIET - VSTEA … Xem thêm >>

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho VietTravel Airlines

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho VietTravel Airlines

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho VietTravel Airlines về vật tư, thiết bị hàng không, các sản phẩm về chemical và các công cụ, dụng cụ. APPROVAL HANVIET - VIETRAVEL AIRLINES … Xem thêm >>

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Vietjet Air

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Vietjet Air

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho Vietjet Air về vật tư, thiết bị hàng không và các công cụ, dụng cụ. Các vật tư, thiết bị mặt đất… APPROVAL HANVIET - VIETJET … Xem thêm >>

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Bamboo Airways

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Bamboo Airways

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho Bamboo Airways về vật tư, thiết bị hàng không. APPROVAL HANVIET - BAMBOO … Xem thêm >>

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho LAO Airlines

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho LAO Airlines

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho Lao Airlines về vật tư, thiết bị hàng không, các sản phẩm về Chemical và công cụ, dụng cụ. Các vật tư, thiết bị mặt đất...   APPROVAL Han Viet - Lao Airlines … Xem thêm >>

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho VAECO

Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho VAECO

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho VAECO về vật tư, thiết bị hàng không. APPROVAL HAN VIET - VAECO … Xem thêm >>

Chứng nhận nhà cung cấp sản phẩm Chemicals của PIA Engineering

Chứng nhận nhà cung cấp sản phẩm Chemicals của PIA Engineering

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt được chứng nhận là nhà cung cấp sản phẩm Chemiacals từ PIA Engineering. APPROVAL HANVIET - PIA GROUP … Xem thêm >>

Chứng nhận quản lý chất lượng cho Công ty Hàn Việt

Chứng nhận quản lý chất lượng cho Công ty Hàn Việt

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001-2015 … Xem thêm >>