Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Bamboo Airways

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho Bamboo Airways về vật tư, thiết bị hàng không.

APPROVAL HANVIET – BAMBOO

Tin Liên Quan