Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho Vietjet Air

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho Vietjet Air về vật tư, thiết bị hàng không và các công cụ, dụng cụ. Các vật tư, thiết bị mặt đất…

APPROVAL HANVIET – VIETJET

Tin Liên Quan