Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho VietTravel Airlines

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho VietTravel Airlines về vật tư, thiết bị hàng không, các sản phẩm về chemical và các công cụ, dụng cụ.

APPROVAL HANVIET – VIETRAVEL AIRLINES

Tin Liên Quan