MÁY SOI RAPISCAN 628XR

Dễ dàng sắp xếp hàng hóa. Với khoang soi lớn có khả năng kiểm tra các hàng hóa và bưu kiện lớn

  • Bưu kiện lớn và hàng hóa nhỏ
  • Băng tải dễ xếp hàng hóa
  • Đáp ứng yêu cầu quy định toàn cầu
  • Chi phí hiệu quả
Danh mục: