Chứng chỉ phê chuẩn nhà cung ứng cho LAO Airlines

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt là nhà cung ứng cho Lao Airlines về vật tư, thiết bị hàng không, các sản phẩm về Chemical và công cụ, dụng cụ. Các vật tư, thiết bị mặt đất…

APPROVAL-Han-Viet-Lao-Airlines